Psihoterapeut
Master defektolog-tiflolog, psihoterapeut. Oženjen, otac devojčice i dečaka. Više godina radio kao savetnik u optometriji i stekao veliko iskustvo u radu sa ljudima.

U psihoterapiji kao i u optometriji je važno da imamo postojeći životni okvir u koji stavljamo višeznačna pojmovna sočiva da bi dobili višedimenzionalnu sliku ljudskog bića.

Na primer, jedan par sočiva može da bude način na koji osoba ulazi u kontakt i oblikuje ga.

Drugi par sočiva može da bude način na koji osoba oseća traumatične situacije iz prošlosti.

Ponekad ignorišemo sopstveni razvoj procesa svesnosti jer imamo razne ometajuće faktore kao što su strahovi, depresija, fobije, stid, napadi besa, panični napadi, poremećaje ishrane, poremećaj ponašanja kao i problemi u komunikaciji.

Usmeren sam na terapiju koja mi dozvoljava da uđem u misterije celovitog bića klijenta i time doprinesem da lakše i brže razreši svoje konflikte.

Kontaktirajte nas.