Zakažite Vaš termin
Geštalt terapija ima za cilj da pomogne klijentu da shvati i prihvati svoje potrebe, želje i strahove i da postane svestan na koje načine sam sebe sprečava da postigne ciljeve i zadovolji svoje potrebe.

Kod geštalt terapije važna je celina, a cilj je da pomogne ljudima da budu celina kroz jačanje svesti o osećajima koje ne priznaju i ponovnim prihvatanjem delova svoje ličnosti koje negiraju ili koje su odbacili.

Osoba treba da usvoji alate za rešavanje problema koje geštalt terapija nudi.

„Čovek nije zarobljenik vlastite prošlosti i u svako doba može doneti odluku da se menja“

Kroz geštalt terapiju klijent se podstiče na svesnost o trenutnim dešavanjima. Čovek mora znati šta misli i o čemu mašta, šta želi i osćea, šta radi u određenom trenutku.

Geštalt terapija

Geštalt terapija

kao grana psihoterapije, kao metoda ide ka tome da:

– osnaži
– podrži klijenta
– omogući klijentu da osvesti i ugleda načine, šeme po kojima živi i radi, pogotovo ukoliko one nisu zadovoljavajuće i nemaju željeni ishod

Geštalt terapija nas podržava da sami ugledamo i dođemo do što adekvatnijeg rešenja po nas same. Oslanjanje na sopstvene psihološke resurse, traženje snage za životne borbe unutar sebe su neizmerno važne za izlazak iz blokade. Čvrsta grana našeg bića je ono za čim traga geštalt psihoterapeut u radu klijentom, onaj deo nas za koju se držimo nad vodom.

Bolest je opomena da nismo u skladu sa sobom!

Naš tim psihoterapeuta je prošao široku i obimnu obuku u okviru geštalt psihoterapije, i dalje se edukuje. Takođe su prošli kroz dug proces individualne psihoterapije, sa geštalt pristupom, te su sposobni da se „stave u kožu“ klijenta na terapiji. Veoma dobro znaju faze kroz koje osoba na psihoterapiji može da prolazi jer su i samo prošli kroz sličan proces. Empatija u pristupu klijentu, duboko razumevanje su nam veoma važni u radu i zato negujemo topao i prijateljski odnos. Pružamo podršku spolja, za osnaživanje iznutra.

Kontaktirajte nas ili pozovite
Goran Marjanović: +381 (64) 507 25 79
Ivana Ristić: +381 (63) 83 261 27