Zakažite Vaš termin

Od početka pandemije izazvane SARS-CoV2 virusom, intenzivno se razvija još jedan način za realizovanje psihoterapijske seanse – ONLINE terapija.

Online psihoterapija je individualna psihoterapija putem interneta.

Sve više klijenata je zainteresovano za online terapiju, upravo iz razloga što nema ličnog kontakta i samim tim rizika od zaraze.

Aplikacije koje podržavaju vizuelni kontakt: Skype, Viber, Zoom, Google meet…

Ove aplikacije omogućavaju klijentu i terapeutu da lako uspostave kontakt iako su fizički udaljeni.

OnLine terapija – prednosti:

  • klijent može da izabere terapeuta sa kojim želi da otpočne terapijski proces. Čak iako je fizički lociran u drugom gradu ili zemlji ali govori njegov maternji jezik.
  • klijenti iz inostranstva sada u online režimu terapije mogu potražiti našu psihoterapijsku pomoć. Ako su na neki način uskraćeni da to učine u inostranstvu, zbog cene, jezika, kulturoloških razlika i slično.
  • klijent ne troši vreme u traženju parkinga niti novac za prevoz prilikom dolaska na terapiju. Dovoljno da se uključi na online seansu iz svog doma/kancelarije ili sa putovanja
  • istraživanja pokazuju da je online terapija efikasna i da predstavlja dobar izbor, ukoliko ne postoji mogućnost za terapiju licem u lice.

Sve ostale karakteristike kao što su dužina seanse, učestalost susreta i poverljivost podataka važe kao i za psihoterapiju licem u lice.

Kontaktirajte nas ili pozovite
Goran Marjanović: +381 (64) 507 25 79
Ivana Ristić: +381 (63) 83 261 27